Entreprenad

Entreprenader utförs under olika förutsättningar, utförande-, total- och delad entreprenad.

RCV entreprenad AB åtar sig uppdrag under alla kategorier. Både gentemot privatpersoner, offentliga sektorn samt affärslivet.