Presentation

RCV Entreprenad AB är ett ungt företag som rymmer mångårig erfarenhet och kunskap och har stora framtidsvisioner.

För att motverka en oseriös byggindustri identifierar sig våra anställda med ID06-legitimationer.

Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda och utveckla vår personal inom byggnadsteknik och arbetsmiljö för att uppfylla beställares och samhällets lagar och krav och tillmötesgå kunders förväntningar. Detta innebär bland annat utbildningar för heta arbeten, fuktsäkert byggande, diplomerade takläggare, licens för arbete från mobila plattformar, säkra lyft, fallskyddsutbildning, byggarbetsmiljösamordning (BAS U och P) med mera.

Företaget är våtrumsbehörigt enligt Byggkeramikrådets branschregler.

Vi tillhandahåller även tjänster inom snöröjning. Våra snöskottare utbildas för Skotta säkert-licensiering som framtagits av Plåtslagarnas riksförbund för att garantera seriösa aktörer med kvalitativ arbetskraft.

Fullutrustade servicebilar gör RCV Entreprenad till en pålitlig leverantör för byggservice.