Certifikat, behörigheter och medlemskap

Nedan är några av de utbildningar våra anställda har för att garantera kvalité och arbetsmiljö.

Vi är våtrumsbehöriga via BKR och medlemmar i PER – Plattsättarentreprenörernas riksförbund. Behörighetsbevis för våtrum (PDF)

Fuktmätning – fukt och mögelskador – utbildning för att bland annat bedöma riskkonstruktioner samt göra en korrekt fuktmätning, utbildning och tentamen hos Sveriges byggingenjörer.

Energibyggare – vi har både utbildad personal samt handledare inom Energibyggare. Utbildningens mål är att skapa enegieffektiva byggnationer, renoveringar och installationer.

Fuktsäkert byggande – Dry-IT – för att motverka otäta hus och fukt i konstruktioner.

Bas U/P – utbildade Byggarbetsmiljösamordnare för att garantera en säker arbetsmiljö.

Diplomerade takläggare – utbildade i Moniers takskola i yttertakets konstruktion vid läggning av tegel- och betongpannor.

Heta arbeten – för arbeten som kan riskera eldsvåda genom friktion, värme eller gnistbildning.

Certifierade brandtätare – vi har certifierade brandtätare som genomgått utbildning för bl a Fireseals/Essves produktutbud, praktisk montage, teori, lagar och regler kopplat till kraven i BBR med mera.

HLR utbildning – samtliga anställda är utbildade i hjärt- och lungräddning, användning av hjärtstartare med mera.

Hjärtsäker Arbetsplats – certifiering från Plusab baserad på anställdas utbildning, snabb tillgång till hjärtstartare med mera.

En säker arbetsmiljö – en utbildning från Sveriges byggindustrier om säker arbetsmiljö.

Säkra lyft – för arbete med lyftkranar.

Fallskyddsutbildning – för arbete på höga höjder.

Liftutbildning – certifiering för arbete på sax- och bomliftar och andra mobila arbetsplattformar.

Skotta säkert – licensierade snöskottare för att skotta tak säkert för både personal, takbeläggning och tredje part.

Skotta säkert handledare – handledarutbildning via PLR – Plåtslagarnas riksförbund.

Energibyggare-stämpel-150x150

vattentätavåtrum

 

Missing people diplom