(tisdag 3 december, 2013)

När vintern står utanför dörren och termometern visar minus så är inte tankar på att lägga om taket, och allra helst inte ett skriande behov av att lägga om det, som borde ockupera husägares tankar. Trots vintersäsongen så har tak däremot ockuperat våra tankar när personal och arbetsledare besökt Jönåker för att delta i Moniers takskola.

 

Monier är en av Sveriges ledande leverantör av tegel- och betongpannor med verksamhetsområden i Norden och Baltikum och har en tillverkning i fem länder. I Sverige tillverkas bland annat Vittingeteglet liksom betongpannan Jönåker.

 

mon_material4

Nytillverkade Jönåkerpannor lagras på gården medan betongen ”brinner” i väntan på att tester ska godkänna att de härdats klart innan de skickas vidare för leverans.

 

 

Fabriken och kontoret i Jönåker är även platsen för Moniers takskola dit vi begav oss för att under ett par dagar fördjupa oss i teori och praktik gällande yttertakets konstruktion och hur dess kvalité och livslängd ska säkerställas.

 

mon_teori

Historia, framtid, produkter och lösningar, lagar och regler behandlades i konferenssalen under takskolans dagar.

 

 

Besöket innebar förutom en tillbakagång till skolbänken även en guidad tur i fabriken, en redogörelse över Moniers produkter av Moniers tekniker och hur praktisk tillämpning av dem ska gå till för att önskat resultat ska uppnås, framtidens tak och nya produkter, taksäkerhet och BBR:s regler med mera.

 

mon_nockbana1

Formarna på nockpannelinjen har just delats från sin tidigare panna för att sen färdas mot formoljan. Direkt efter appliceras ny betong på formen med hjälp av 3,5 tons tryck. Efter en första grundmålning lastas de in i ställ och härdar kontrollerat i cirka 16 timmar innan nästa process tar över.

 

mon_nockbana2

Produktionen av pannor är i stora drag väldigt automatiserad med tydliga produktionsmål. Specialpannor, inklusive genomföringspannor, tillverkas dock ännu idag för hand tack vare de relativt små serierna.

 

mon_fabrik_tegel

Takpannelinjen har en helt annan hastighet än nockpannelinjen. Hela 130 pannor kan tillverkas i minuten. Kvalitén garanteras både genom mänskliga maskinister som genomför okulär besiktning av pannorna och slår sönder de som upptäcks med avvikelser, därefter passerar varje panna en kamera som tar ett foto på var och en varefter de jämförs med ett referensobjekt. Upptäcks en kvalitetsavvikelse i pannan så slås den sönder så fort den passerar en maskin anpassad för ändamålet.

 

 

Olika pannor klarar olika krav, både gamla klassiker liksom nya testas i vindtunnlar för att säkerställa vilken panna som klarar vilka förutsättningar. Små detaljer i snidandet av nya produkter är nyckeln till att skapa torrare tak tack vare en kunskap och produktionsprocess som inte funnits tidigare i teglets flerhundraåriga historia.

 

mon_material3

Nya produkter och praktisk tillämpning var ett av diskussionsämnena i skolans praktiska övningar.

 

mon_material2

Med hjälp av en pall och tillhörande pallkrage fylld med vatten ville man visa hur täta Moniers takdukar är. Med samma pallkrage, en ny bit diffusionsöppen duk, två läktbitar och några skruv och tre fullvuxna takarbetare visade man på hur tålig den armerade duken var som klarar 400 kg vikt när den hänger fritt över takstolar.

 

mon_material1

Även i den praktiska delen av takskolan berördes ämnen som taksäkerhet och BBR:s krav.

 

 

Genom att möjliggöra för vår personal att erhålla en spetskompetens utöver den generella kunskapsnivån så höjer vi kvalitén på vårt arbete så att nöjda, trygga och återkommande kunder garanteras.

 

Om du har tankar på att lägga om ditt tak under 2014 års säsong så är du välkommen att kontakta oss för offert.