(tisdag 22 oktober, 2013)

Som hantverkare på ett mindre, men brett, företag varierar arbetsuppgifterna. Storbyggenas monotona massproduktion byts ut mot varierande och stimulerande arbetsuppgifter. Ibland reser man husstomme med lösvirke, andra gånger ägnar man sig åt finsnickerier, för att sen byta till grövre snickerier som formbygge. Samtidigt ställer det högre krav på hantverkaren att vara mångsidig och inneha en bred kunskap inom sitt yrke.

Våra åtaganden varierar som vanligt över en bred skala. Nuvarande uppdrag har fortsatt gälla på- och tillbyggnader, liksom ombyggnation i syfte att skapa nya lägenheter. Både hos privatpersoner såväl som för kontorsanpassningar har vi arbetat med köksmontage, fabrikaten de varierar såsom uppdragen i stort. Senaste tiden har vi arbetat med stommar från Puustelli, Ballingslöv och IKEA.

vitrum

Hyresgästanpassningar står inte sällan på agendan hos en av våra beställare. Gamla tidens glaspartier har idag helt ersatts av heltäckande glas och slimmade lister.

Ett av de uppdrag som sticker ut som annorlunda, pga arkitekturen, är uppdrag djupt i berg. EMP- och stötsäkra konstruktioner har kompletterats med nya brandceller när fastigheter byter hyresgäster och syfte.

v1

v2

Inom kort ser vi även fram emot att få skicka några av våra medarbetare på nya kompetenshöjande utbildningar för att höja kvalitetsnivån ytterligare.