(måndag 16 september, 2013)

Mitt i september månad så har höstrusket slagit till och vi påminns om den kommande vintern. Det är med andra ord en påminnelse till alla fastighetsägare och fastighetsförvaltare att se över sina avtal inför vintern så snön kan tas emot med ro.

Första snön kommer på något sätt lika överraskande varje år. Många bilförare tar emot de första flingorna med sommardäck, och trots den medvetenhet som finns för farorna med snötyngd på tak eller isbildning i flervåningshusens takfötter så saknar allt för många avtal. Resultatet av detta är som vi såg ifjol åtskilliga kollapsade byggnader, eller farliga isfällor över gångtrafikanternas huvuden, eller okontrollerade ras som både leder till materiella- och personskador.

snoroj

Vänta därför inte till sista sekund, utan föregå med gott exempel och se över era avtal och kontakta er lokala snöröjare så ni kan stå säkert rustade inför den annalkande vintern.

Är ni i behov av en ny entreprenör så är ni välkomna att höra av er så ser vi över ert behov och ett eventuellt ramavtal.