(fredag 30 augusti, 2013)

Vid omfattande renoveringar är det vanligt att man väljer att inte åtgärda ett hus hela behov på en gång. Det kan till exempel finnas behov av att bibehålla viss boendeyta under renovering.

Ett av de projekt vi arbetat med i veckan som var har tidigare byggts ut och renoverats. Redan i tidigt skede har den inre renoveringen planerats så att ett framtida fönsterbyte smidigt kan ske utan större åverkan på inre renoverade interiörer.

liftmontage

Fönstren och fodren har bytts med hjälp av bomlift utifrån, när arbetet färdigställts kompletteras insida endast med mjukfog.