(fredag 17 maj, 2013)

I veckan genomförde arbetsledare utbildning i fuktsäkert byggande.

Fukt och dess åverkan, fuktsäkerhet inom projektering och produktion, lufttäthet, bygguttorkning och mycket mer är frågor som berörts.

Utbildningar för att höja kompetensen inom bolaget är en självklarhet och en levande del av kvalitetsarbetet inom RCV Entreprenad.